Contactează-ne (+40) 736 406 566

Autorizații si certificări

Autorizații

Ne bucurăm să facem parte din grupul companiilor autorizate de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.
 
Cele două autorizații obținute de către Compania Sisteme de Ventilație HVAC pe o perioadă nedeterminată sunt pentru „Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu” și respectiv „Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți„.
O echipă bine-instruită reprezintă avantajul oricărei companii în expansiune și de aceea lista certificărilor pentru sistemul de management conform standardelor în vigoare este mereu în schimbare.
 
Vă prezentăm mai jos certificatele eliberate de TUV Austria cu aplicabilitate in domeniul proiectării, execuției, comercializării, montajului, punerii în funcțiune și service-ului pentru instalații HVAC, frigorifice, sanitare, termice și electrice (de joasă și medie tensiune) pentru construcții civile, industriale și navale cât și execuția tubulaturii pentru instalații HVAC.
 

Certificarea activității de realizare a instalațiilor frigorifice, de climatizare si cele care cuprind pompele de caldură care conțin gaze fluorurate cu efect de seră. Agenții frigorifici se regăsesc in echipamentele HVAC iar acest nivel de autorizare ne permite atât să instalăm astfel de echipamente, cât si să asigurăm serviciile de mentenanță la un standard de calitate ridicat. 

Adăugăm portofoliului nostru certificatul privind instalarea și intreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Să aplicăm la un nivel de calitate superior tot ceea ce știm și învățăm într-o formă adecvată proiectelor în care suntem implicați face parte din strategia noastră de business și în acest sens am implementat sistemul de management SR EN ISO/IEC 27001:20018. Acesta confirmă funcționalitatea optimă a proceselor IT cu aplicabilitate în domenii ca: proiectarea, execuția, comercializarea, montajul, punerea în funcțiune și service de instalații HVAC, frigorifice, sanitare, termice, electrice de joasă și medie tensiune pentru construcții civile, industriale și navale. Totodată, adaugăm listei și execuția de tubulaturi pentru instalații HVAC.

Adăugăm portofoliului nostru certificarea TUV Austria în raport cu cele menționate anterior.